podrobnyCenikSluzeb - PE&PE studio

Odkaz na domovskou stránku
Odkaz na domovskou stránku
Přejít na obsah
c e n í k   s l u ž e b
v i d e o t v o r b a

Aktuální ceny svatebních videoslužeb za tyto balíčky

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MINI
STANDART
MAXI

 • 3-5min. videoklip s licencovanou hudbou
 • celý den natáčení max do 20 hod.
 • USB disk
 • doprava do 50 km od Bruntálu zdarma
 • doba dodání do 2 měsíců
 • cena dle dohody a požadavků (cca 5500 - 7000,-Kč)


Podkreslení videoklipu je vždy licencovanou hudbou dle Vašeho výběru. Na USB disku obdržíte videoklip. Doprava nad 50 km od Bruntálu je účtována částkou 8kč/km • 3-10min. videoklip s licencovanou hudbou
 • celý den natáčení max do 24 hod.
 • USB disk
 • doprava do 50 km od Bruntálu zdarma
 • doba dodání do 2 měsíců
 • cena dle dohody a požadavků (cca 8500 - 10000,-Kč)


Podkreslení videoklipu je vždy licencovanou hudbou dle Vašeho výběru. Na USB disku obdržíte videoklip. Doprava nad 50 km od Bruntálu je účtována částkou 8kč/km • 3-10min. videoklip s licencovanou hudbou
 • 30-90min. filmový dokument z celého dne
 • celý den natáčení max do 24 hod.
 • USB disk
 • doprava do 50 km od Bruntálu zdarma
 • doba dodání do 2 měsíců
 • cena dle dohody a požadavků (cca 14500 - 22000,-Kč)

Podkreslení videoklipu a filmového dokumentu je vždy licencovanou hudbou dle Vašeho výběru. Na USB disku obdržíte videoklip a filmový dokument. Doprava nad 50 km od Bruntálu je účtována částkou 8kč/km


Ostatní videoslužby jako je například video animace z fotografií, 3D animace a ostatní, jsou účtovány zvlášť dle dohody se zákazníky.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktuální ceník za reklamní a ostatní video

Zde se cena odvíjí od daných projektů, v závislosti na jejich složitosti, délky a vzdálenosti místa konání. Zdali bude zapotřebí delší příprava, např. scénáře, či jiných náležitostí potřebné k projektu.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
f o t o g r a f i c k é   s l u ž b y
Aktuální ceník za fotografické služby

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Fotografování rodinné, fotografování dětí, portrétové a skupinové fotografování:
 • 30min. fotografování, 2-5 ks upravených fotografií, cena 950,-Kč
 • 60min. fotografování, 5-10 ks upravených fotografií, cena 1540,-Kč
 • 120min. fotografování, 10-15 ks upravených fotografií, USB disk s fotografiemi, cena 2640,-Kč

Další náklady spojené s fotografováním můžou zahrnovat dopravu nebo zvláštní přání zákazníka.
Fotografování může probíhat na Vámi zvoleném místě, například v přírodě, ve firmě či jinde. Jsme také vybaveni mobilním fotostudiem (softboxy, fotopozadí).
                                                                  V Bruntále dne 01.01.2022
Návrat na obsah