PE&PE studio

Odkaz na domovskou stránku
Odkaz na domovskou stránku
Přejít na obsah
S V A T E B N Í   v i d e o t v o r b a
R E K L A M N Í   v i d e o t v o r b a
A K Č N Í   v i d e o t v o r b a
F O T O G R A F I C K É   s l u ž b y
n a š e   s l u ž b y
Snoubenci při západu slunce

Svatební video

Zachytit emoce z Vašeho velkého dne, jak nejlépe dovedeme. To je pro nás na prvním místě. Jelikož ale strávíme celý onen den těsně po Vašem boku, stejně důležité je pro nás i to, aby se z nás alespoň na ten krátký šas stali přátelé. A věříme tomu, že se nám to zatím se všemi svatebčany úspěšně podařilo.


Naše služby provádíme zodpovědně a dbáme, aby výsledek určený Vám, byl co nejlepší.

Reklamní video

Jste vlastníky penzionu či jiného ubytovacího zařízení? Vlastníte restauraci nebo provozujete jiné zařízení pro veřejnost? Pak se na nás obraťte. Vaše prostory zviditelníme v krátkém videoklipu a pomůžeme Vám tak přivést více zákazníků.


Jsme schopni záběry zachytit odkudkoliv. Přitom samozřejmě dbáme především na bezpečnost.
Kostel, záběry pomocí dronu.
Sportovní akce

Ostatní video

Zaznamenáme také srazove akce, školní srazy, sportovní akce, hasičské závody, dětské dny, dny otevřených dveří a jiné. Uchováme Vám tak digitální vzpomínku na nezapomenutelné zážitky.Zkuste to, nebojte se...

Fotografické služby

Provádíme také fotografické služby. Zejména fotografování svatební, rodinné, fotografování dětí, portrétové a skupinové fotografování.
Rádi vyzkoušíme i něco nového.
Fotografické služby
n a š e   p o r t f o l i o
large-1837148.jpg
large-1846171.jpg
large-1850075.jpg
large-2002931.jpg
large-718146.jpg
large-6189040.jpg
large-1549096.jpg
large-4274431.jpg
c e n í k   s l u ž e b

Video služby

Ceny za video služby provádíme v různých cenových kategoriích, dle požadavku na služby zákazníka.
Fotografické služby

Ceny za fotografické služby provádíme v různých cenových kategoriích, dle požadavku na služby zákazníka.k o n t a k t u j t e   n á s
PE&PE studio
IČ: 07039565
9. května 1614/4
792 01  Bruntál

+420 776 670 856
info@peapestudio.czn e b o   v y z k o u š e j t e   n e z á v a z n o u   o b j e d n á v k u   s l u ž e b
Uděluji souhlas společnosti PE&PE studio, IČO: 07039565, se sídlem 9. května 1614/4, 792 01 Bruntál, se zpracováním osobních údajů dle podmínek uvedených níže. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém byly Společnosti poskytnuty, tedy v rozsahu poptávkového formuláře na webových stránkách společnosti https://peapestudio.cz. Zejména se jedná o jméno, příjmení, telefon, e-mail a informace poskytnuté zadavatelem (dále jen „Osobní údaje“).
Právním základem zpracování Osobních údajů je tento souhlas. Na základě tohoto souhlasu je Společnost oprávněna zpracovávat Osobní údaje pro marketingové účely spočívající zejména v zasílání obchodních sdělení a v přímém marketingu.
Beru na vědomí, že k Osobním údajům budou mít kromě Společnosti přístup též třetí osoby v rámci Evropské unie – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a které zajišťuje náležitou ochranu mých práv.
Tento souhlas uděluji na dobu tří let, nejdéle ovšem do doby odvolání tohoto souhlasu a po dobu nezbytně nutnou po jeho odvolání, což mohu učinit kdykoliv a ukončit tím zpracování mých informací. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které Společnost zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
Beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. Dále beru na vědomí, že jsem oprávněn/a využít svých práv vyplývajících z platné a účinné právní úpravy, zejména práva na přístup k osobním údajům, práva na omezení zpracování, výmaz a opravu osobních údajů, práva na informace a práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
Tento souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je možné provést zasláním e-mailu s informací o odvolání souhlasu na e-mail info@peapestudio.cz. Více podrobnosti >>

Návrat na obsah